Compo 4 trong 1: đũa tre, tăm, giấy muỗng

Đóng gói từng bịch gồm 4 món: Đũa tre + tăm tre + khăn giấy khô + muỗng nhựa

1000 bộ/thùng

0932690055